Focus op NPR Inkoop

Non Product Related (NPR inkoop) betreft de inkoop van non-core producten en diensten op het gebied van Marketing, Logistiek, Productie-ondersteuning, Facilities, HR, Finance & ICT. De totale NPR inkoop betreft over het algemeen substantiële spend en veelal is er sprake van grote aantallen leveranciers en facturen. Marktconforme afspraken maken met passende leveranciers verreist marktkennis, inkoopervaring en tijd.

Resultaat door bewezen aanpak

 

image2

Inzicht - Benchmark op inkoop - Inkoopscan

inzicht groot half

Voor een goed inzicht in uw huidige inkoop en om een inschatting van inkoopbesparingen te geven hebben wij de Procurement Services Spendanalyse en de Inkoopscan ontwikkeld. De Spendanalyse geeft inzicht in kansrijke inkoopsegmenten en legt de basis voor inkoopplanning. De Inkoopscan laat per inkoopsegment mogelijke besparingen en kwalitatieve verbeteringen zien.

 image007

image004

Resultaten:

 • overzicht van inkoopvolumes en de hoeveelheid leveranciers per inkoopsegment;
 • besparingspotentieel per inkoopsegment op basis van Procurement Services benchmark-gegevens;
 • inzicht in kwalitatieve en procesmatige verbeteringen;
 • inzicht in de nodige inspanningen voor de verdere implementatie;
 • actieplan voor het realiseren van de besparingen.

 

Uitzicht - Realiseren besparingen - Business Case

overzicht groot half

Wanneer uit de inkoopscan blijkt dat de besparingen substantieel en goed te implementeren zijn, starten we per inkoopsegment een inkooptraject. Dit kan betekenen dat met uw huidige leverancier wordt heronderhandeld, dat u gebruik maakt van een Procurement Services raamcontract of dat een Request for Proposal (RFP)-traject wordt uitgevoerd. Na akkoord op de business case ronden we de contracten af en volgt de verdere implementatie. Procurement Services begeleidt het hele proces.

 

image002

 

Resultaten:

 • een uitgewerkte business case per inkoopsegment;
 • besparingen en kwalitatieve verbeteringen in kaart gebracht;
 • gereed voor implementatie en contracteren.

Toezicht - Vasthouden besparingen - Inkoop Outsourcing

toezicht groot half

Na het contracteren en implementeren draagt Procurement Services zorg voor handhaving van de gerealiseerde besparingen en verbeteringen. Deze dienstverlening noemen wij Inkoop Outsourcing. Feitelijk werken we als inkoopcollega voor die inkoopsegmenten waarvan u de tactische inkoop aan ons heeft uitbesteed.

 

 

image005

Voordelen:

 • begeleiding van implementatie en contracteren;
 • monitoren van de gerealiseerde besparing;
 • tegenhouden van indexeringen en prijsverhogingen;
 • contractuele afspraken worden continu beheerd en bewaakt;
 • een goed bereikbare inkoopcollega met actuele kennis, op afstand;
 • maximale en flexibele inzet tegen minimale kosten.

Beheersbare contracten - Contractmanagement Outsourcing

Uit onderzoeken blijkt dat:

 • 60% van de overeenkomsten in een organisatie stilzwijgend wordt verlengd;
 • een deel van de contracten overbodig is (maar wel wordt betaald);
 • 40% van de inkopen plaatsvindt zonder contract;
 • een groot deel van de contracten onvindbaar is.

Om dit te voorkomen kunt u het onderhoud en beheer van uw contracten volledig uitbesteden aan Procurement Services.

 

image003

 

Voordelen:

 • minimaliseren van risico’s door actief beheer van contracten;
 • 24/7 direct en beveiligd toegang tot alle contracten via internet;
 • uitbesteden van taaie, administratieve contractmanagementhandelingen;
 • e-mail-notificaties bij belangrijke contractwijzigingen;
 • periodieke evaluatie van alle contracten via managementinformatie;
 • beschikking tot beëindigde contracten door een digitaal archief.

 


Terug naar boven